Δείτε εδώ όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ασφάλισή σας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης

Το Βιβλίο όρων ασφάλισης περιλαμβάνει τους Γενικούς και Ειδικούς όρους, που τίθενται σε ισχύ από 01/2024, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο των καλύψεων που παρέχουν τα προγράμματα ασφάλισης. 

Κατεβάστε pdf

Ενημερωτικό Έντυπο

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης και το υπόδειγμα της δήλωσης υπαναχώρησης.

Κατεβάστε pdf

Ενημερωτικό Έντυπο Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατεβάστε pdf

Οχήματα που δεν ασφαλίζονται

Μπορείτε να δείτε τα μοντέλα των οχημάτων που δεν ασφαλίζονται.

Κατεβάστε pdf

Έγγραφο Πληροφοριών Αυτοκινήτου

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το έγγραφο πληροφοριων.

Κατεβάστε pdf

Έγγραφο Πληροφοριών Εμπορικού Οχήματος

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το έγγραφο πληροφοριων.

Κατεβάστε pdf

${loading}